Graham Jones - Tynici.com

Gwasanethau Cyfrifiaduron - Computer Services

  

Cynllun Gwefan

 

 • Gwasanaeth Cynllunio Llawn

 • Gwefannau Deinamig

 • Sustemau  Rheoli Cynhwysiad

 • Certi Siopa

 • Gwefannau Statig

  

Hyfforddiant

 

 • Cyrsiau Teilwredig
 • Hyfforddiant Ymarferol
 • O Ddechreuwyr i Lefel Uwch
 • O Word i Wefannau
 • O E-bay i Excel
 • Golygu Fideo
 • Ffotograffiaeth Ddigidol

  

Cyfrifiaduron

 

 • Trwsio a Diweddaru
 • Adeiladu Sustemau Newydd
 • Gliniaduron
 • Ymweliadau yn y Cartref
 • Gosodiadau yn y Cartre
 • Cydosod Rhwydweithio Diwyfr
 • Cydosod Sustem & Rhyngrwyd
PDF Argraffu Ebost

Rydw i’n cynnig gwasanaeth cynllunio Gwefan cyflawn gan gynnwys

 

 • Cynllunio a Dylunio Gwefan
 • Gwestio Gwefan
 • Cofrestru Enw Maes 
 • Gosod E-bost          
 • Hyfforddiant
 • Diweddaru ac Ail gynllunio gwefannau cyfredol
 • Ffotograffiaeth

 

Mae pob gwefan wedi’i chynllunio gyda’ch anghenion mewn cof, ac mi sicrhaf y cewch chi’r wefan sydd ei hangen arnoch.  Rwyf yn rhoi blaenoriaeth i’r gwasanaeth rydw i’n ei gynnig.  Bydda i ddim yn ceisio gwerthu pethau ychwanegol ichi nad oes eu hangen arnoch.  Gwelwch y ‘Portffolio’ am rhai enghreifftiau o fy ngwaith.


Y Gost


 Cynllunnir pob un gwefan yn ôl anghenion cwsmeriaid.  Bydd pris cywir heb rwymedigaeth yn cael ei roi cyn dechrau’r gwaith. Yn sylfaenol, mae yna ddau fath o wefan - Statig a Statig Ddeinamig - Mae gwefannau Statig yn rhatach i’w creu, ond maen nhw’n fwy anodd i ddiweddaru i’r defnyddiwr.  Bydd gwefan sylfaenol o 5-6 tudalen yn costio tua £450 - £500. 


Mae gwefannau Deinamig yn defnyddio data-bas i bweru swyddogaeth safle. Mae’r math hwn o safle yn cynnig mwy o reolaeth i’r defnyddiwr gan gynnwys Sustemau Rheoli Cynnwys, Certi Siopa Ar-lein ayyb. Maen nhw’n fwy anodd i brisio heb drafod eich anghenion yn gyntaf.  Fel canllaw, mae prisiau yn dechrau o £900.


 
Cysylltwch â fi plîs, am ragor o fanylion